Математика за 2 клас

Здравей!


Упътване за работа:

На всяка задача имаш по 2 възможни опита. С бутона под всяка, може да провериш дали си се справил със задачата. За да продължиш към следващо ниво, трябва да решиш правилно задачите или да останеш без повече възможни опити. Успех!!! :)

Първо ниво - Категория: ФигуриЗадача 1 - Едната страна на правоъгълника е дм. Намерете обиколката на правоъгълника.
Отговор: дм.

Опит №:Задача 2 - На колко е равна обиколката на равностранен триъгълник със страна 4 см.
Отговор: см.

Опит №:Задача 3 - Триъгълник има дължини на страните 9см 15см и 9дм. Какъв е вида на триъгълника според страните му. Отговора запишете на кирилица с малки букви.
Отговор:

Опит №: