Математика за 2 клас

Трето ниво - Категория: ФигуриЗадача 7 - Нина начертала отсечка с дължина 15 см, а Ани – с 9 см по-къса. Колко сантиметра е отсечката, начертана от Ани?
Отговор: см.

Опит №:Задача 8 - Равностранен триъгълник има обиколка 21см. Страната на квадрат е с 3 см по-малка от страната на триъгълника. Колко сантиметра е обиколката на квадрата?
Отговор: см.

Опит №:Задача 9
Правоъгълникът на чертежа е съставен от 6 еднакви квадрата, всеки от които е с обиколка 8см. На колко е равна обиколката на големият правоъгълник?

Отговор: см.

Опит №: