Математика за 2 клас

Второ ниво - Категория: ФигуриЗадача 4 - Квадрат има обиколка 36см. Колко сантиметра е дължината на страната му?
Отговор: см.

Опит №:Задача 5 - Едната страна на правоъгълник има дължина 8см., а другата страна е три пъти по-голяма. Колко сантиметра е обиколката на правоъгълника?
Отговор: см.

Опит №:Задача 6
Кучето Шаро живее в къщичка, като тази от чертежа. Шаро е на толкова години, колкото е сборът от броя правоъгълници и триъгълници, от които е изградена къщичката му. На колко години е Шаро?

Отговор:

Опит №: