Математика за 2 клас

Здравей!


Упътване за работа:

На всяка задача имаш по 3 възможни опита. С бутона под всяка, може да провериш дали си се справил със задачата. За да продължиш към следващо ниво, трябва да решиш правилно задачите или да останеш без повече възможни опити. Успех!!! :)

Първо ниво - Категория: Умножение и деление


Условие на задачи от 1 до 3:
Пресметнете задачите и запишете отговора в празното поле след всяка задача:Задача 1

Опит №:


Задача 2

Опит №:


Задача 3

Опит №: