Математика за 2 клас

Трето ниво - Категория: Умножение и делениеУсловие на задачи 7 и 8: Намерете неизвестното число.


Задача 7

Опит №:Задача 8

Опит №:Задача 9

Опит №: