Математика за 2 клас

Четвърто ниво - Категория: Събиране и изважданеЗадача 10 - Една играчка струва 38 стотинки, а друга играчка с 10 стотинки повече. Колко струват двете играчки заедно?

Опит №:Задача 11 - Всеки ден Митко решавал с една задача повече от предходния ден. Колко общо задачи е решил за четири дни, ако първият ден е решил една задача ?

Опит №:Задача 12 - Иван имал 11 лева. Баща му му дал 5 лева. В магазинчето до училище Иван похарчил 4 лева. С колко лева е останал Иван?

Опит №: