Математика за 2 клас

Трето ниво - Категория: Събиране и изважданеУсловие на задачи 7 и 8: Намерете неизвестното число.


Задача 7

Опит №:Задача 8

Опит №:Задача 9 - Милена, Ани и Калина имат общо 30 кукли. Милена и Калина имат общо 18 кукли. Колко кукли има Ани?

Опит №: