Математика за 2 клас

Второ ниво - Категория: Събиране и изваждане


Условие на задачи от 4 до 6:
Пресметнете задачите и запишете отговора в празното поле след всяка задача:Задача 4

Опит №:


Задача 5

Опит №:


Задача 6

Опит №: