Математика за 2 клас

Здравей!


Упътване за работа:

На всяка задача имаш по 3 възможни опита. С бутона под всяка, може да провериш дали си се справил със задачата. За да продължиш към следващо ниво, трябва да решиш правилно задачите или да останеш без повече възможни опити. Успех!!! :)

Първо ниво - Категория: Сравняване на числа


Условие на задачи от 1 до 3:
Попълни празното поле със един от знаците =, <, >, ≤ или ≥ .Задача 1

Опит №:


Задача 2

Опит №:


Задача 3

Опит №: