Математика за 2 клас

Трето ниво - Категория: Сравняване на числаЗадача 7 - Сравнете броя на фигурите с числото. Използвайте един от знаците >, < или = .

Опит №:Задача 8 - Георги или Мишо има повече плодове? Използвайте един от знаците >, < или = .


Георги има дванадесет ябълки. Мишо има седемнадесет круши.

Опит №:Задача 9 - Сравнете сбора от точките на лявата с дясната Домино плочка. Използвайте един от знаците >, < или = .

Опит №: